Ambities en groei realiseren door structureel samen te werken.

Wij worden BIZ! BIZnes Maastricht.

Maar wat is een BIZ en wat houdt dit precies in?

BIZ is een Bedrijven Investeringszone op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Middels dit samenwerkingsmodel zorg je samen met de andere bedrijven voor een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Om tot een BIZ te komen stel je als ondernemers in een bepaald bedrijventerrein samen een activiteitenplan op. Daarin staat wat men gezamenlijk wil uitvoeren.

Activiteiten zoals opstellen van een calamiteitenplan, verbetering van de bereikbaarheid en energiebesparing voor een duurzaam, bereikbaar en veilige locatie voor het bedrijventerrein zijn een aanvulling op de activiteiten van de gemeente.

Door deze structurele samenwerking staan individuele bedrijven op verschillende fronten sterker en wordt de omgeving in het belang van de ondernemers verbeterd.

BIZnes Maastricht is de overkoepelende naam van de vier bedrijventerreinen in Maastricht.

Bekijk de video
Voor meer informatie

Hoe worden we BIZ?

BIZ worden brengt dus veel positieve aspecten met zich mee. Maar wat moet er precies gebeuren om een BIZ te worden? Hiervoor is er een positieve draagvlakmeting nodig. Dit houdt in dat tijdens deze meting elke ondernemer een stem mag uitbrengen voor de BIZ.
Deze meting is succesvol als ten minste de helft van alle bedrijven een stem heeft uitgebracht waarvan ten minste twee derde deel een positieve stem is.

Elke ondernemer die met zijn of haar bedrijf gevestigd is op één van de vier bedrijventerreinen wordt, vanaf 16 januari t/m 1 april 2023 in de mogelijkheid gebracht zijn of haar stem uit te brengen. Een vertegenwoordiger van de BIZ zal persoonlijk langskomen met het stemformulier.

Nadat twee derde deel van de stemmers zich vóór inwerkingtreding heeft ingesproken van de BIZ-zone zal er gezamenlijk gekeken worden naar de doelen en verbeteringen en zal het activiteitenplan worden opgesteld. Het terrein wordt toegewezen tot BIZ-zone als er voldoende draagvlak is voor het plan.

Wat gebeurt er met SIM?

De Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht werd opgericht door de Stichting Ondernemingen Beatrixhaven (SOB), de Samenwerkende Ondernemingen Randwyck (SOR), de Bedrijvenvereniging Bosscherveld en de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV). SIM zal inactief worden en zal vervangen worden door BIZ.

We hopen dat je erbij bent

Nu we weten wat een BIZ precies inhoudt en hoe we het kunnen worden, bij deze nog een keer de voordelen op een rij.

“Ambities en groei realiseren door structureel samen te werken.”

Zoals bovenstaande slogan al aangeeft is structurele samenwerking de kracht van een BIZ worden. BIZ komt tot stand tijdens een democratische besluitvorming en zo zorg je met andere bedrijven voor een evenwichtige verdeling van de lasten voor het behalen van de gezamenlijke doelen. Door deze  samenwerkingen sta je sterker en is er meer slagkracht.

Wist je dat?

 • Het afvalcollectief in samenwerking met L’Ortye met maar liefst 84 deelnemers het grootste collectief is van ondernemers in Maastricht?
 • Na de wateroverlast in de zomer van 2021 ondernemers in gesprek zijn gegaan met de gemeente Maastricht en de hulpdiensten om ervoor te zorgen dat dit niet nog eens gebeurt?
  Naar aanleiding van het incident zijn er incidentenkaarten opgesteld waar duidelijk op vermeld staat bij welke instantie je als ondernemer terecht kunt bij welk incident. Handig he!
 • Dat de stappenchallenge speciaal is bedacht om ondernemers en hun werknemers in coronatijd meer aandacht te laten besteden aan hun vitaliteit?
  Deze challenge bleek zo populair dat een volgende editie buiten coronatijd nog meer deelnemers telde.
 • Ondernemers op de Maastrichtse bedrijventerreinen al sinds 1994 samenwerken om zo hun gemeenschappelijke belangen te behartigen?
 • De afslag van de A2 richting de Beatrixhaven eigenlijk anders zou liggen? Ondernemers al sinds 2008 het seizoen afsluiten met een sportief evenement? Meer dan 200 personen strijden die dag om een grote wisselbeker en sluiten de dag af met een luxe bbq en natuurlijk een drankje.
 • Er op de bedrijventerreinen een werkgroep actief is die verantwoordelijk is voor het behoud van het KVO-keurmerk (Keurmerk Veilig Ondernemen)? De werkgroep bestaat uit mensen van de gemeente Maastricht, de politie, brandweer en ondernemers van het betreffende bedrijventerrein. Zij zetten zich in om de veiligheid op het bedrijventerrein te behouden én te vergroten.
 • Ondernemers gezamenlijk projecten draaien op belangrijke transitiethema’s? Zo worden de ondernemers op de terreinen geïnformeerd tijdens bijeenkomsten over nieuwe regelgevingen, technologieën, mogelijke subsidies en kansen om samen te werken.
 • Ondernemers op de bedrijventerreinen gezamenlijk input leveren aan de gemeente Maastricht over bijvoorbeeld de stadsvisie?
 • Doordat ondernemers samenwerken zich in kunnen schrijven op grote subsidiebedragen? Denk aan subsidies voor de projecten Circulaire Bedrijventerreinen Maastricht – Heuvelland, Stichting Duurzame Bedrijventerreinen en Eco2Profit.
 • Ondernemers van de bedrijventerreinen twee keer per jaar aan de tafel zitten bij de wethouder?
 • Ondernemers gezamenlijk scholing verzorgen voor hun medewerkers?
 • De inbraken op de bedrijventerreinen verminderd zijn door het plaatsen van een cameranetwerk?

De BIZ draagt bij aan:

 • structurele samenwerking met bedrijven in jouw directe omgeving
 • collectieve belangenbehartiging
 • samenwerking met overheden
 • een veilig, duurzaam en beter vestigingsklimaat op jouw bedrijventerrein en méér!

Hier hebben niet alleen de ondernemers, maar ook de klanten en de gemeente belang en baat bij. De gezamenlijke doelen die zijn opgesteld in het activiteitenplan per bedrijventerrein liggen hieraan ten grondslag.

Wil je meer informatie?

Bekijk onze FAQ voor meer informatie.

Zoals onze slogan al luidt: “Ambities en groei realiseren door structureel samen te werken.”

Een BIZ is een middel om structureel samen te werken aan een prettig, aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein, met een goed vestigingsklimaat voor een groeiende economische ontwikkeling.

Bij de oprichting van een BIZ wordt er een plan van oprichting samengesteld en ingediend bij de gemeente. De activiteiten en projecten die beschreven staan in het plan zijn aanvullend op de bestaande taken van de gemeente.

Dit plan wordt opgesteld door het bestuur wat bestaat uit de vertegenwoordiging van de ondernemers en bevat de activiteiten en thema’s die door de ondernemers worden aangedragen. Dit zijn activiteiten zoals het opstellen van een calamiteitenplan, verbetering van de bereikbaarheid en energiebesparing voor een duurzaam, bereikbaar en veilig bedrijventerrein.

Het bestuur is mede-verantwoordelijk voor het samenstellen en het uitvoeren van het activiteitenprogramma. BIZ biedt een mogelijkheid bijeenkomsten te organiseren en is een platform om elkaar beter te leren kennen en intensiever samen te werken.

Ondernemers hebben de kans om te stemmen voor de invoering van een BIZ. Hiervoor wordt een draagvlakmeting georganiseerd.

Deze draagvlakmeting is succesvol als tenminste de helft van alle bedrijven een stem heeft uitgebracht, waarvan tenminste twee derde deel een positieve stem is.

Elke ondernemer die met zijn of haar bedrijf gevestigd is op één van de vier bedrijventerreinen wordt, vanaf 16 januari t/m 1 april 2023 in de mogelijkheid gebracht zijn of haar stem uit te brengen. Een vertegenwoordiger van de BIZ zal persoonlijk langskomen met het stemformulier.

Ondernemers investeren gezamenlijk in het tot stand brengen van een BIZ. Het bedrijventerrein is dus altijd een afgebakend gebied waarbinnen de kwaliteit van de bedrijfsomgeving wordt gewaarborgd. De bedrijven die binnen dit gebied gevestigd zijn, betalen een BIZ-bijdrage. Deze bijdrage wordt betaald via de BsGW. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de WOZ-waarde van de bedrijfspanden en of je eigenaar of gebruiker bent.

Op basis van de thema’s, projecten, bijeenkomsten, werkzaamheden en parkmanagement is de tariefstelling als volgt vastgesteld voor alle BIZ-en.

WOZ-waarde pand Tarief BIZ-bijdrage
€ 0-250.000 € 399,-
€ 250.000 – 1.000.000 € 699,-
€ 1.000.000 – 3.000.000 € 899,-
€ 3.000.000 € 1.200,-

De bijdrage wordt betaald zolang de BIZ bestaat. De BIZ bestaat maximaal 5 jaar en kan met maximaal 5 jaar worden verlengd.

De BIZ is een collectief van, voor en door ondernemers en behartigt de  gezamenlijke belangen.

Alle vier de locaties hebben een eigen verhaal en hun eigen gezamenlijk opgestelde doelen. Bekijk de verhalen van Jean, Wil, Rob, Guus, Sven, Luc, en Edward en zie wat zij belangrijk vinden in het vormen van een BIZ. In deze video’s word je meegenomen in het verhaal over hun bedrijventerrein, wat de actuele stand van zaken is en welke doelen zij gezamenlijk hebben opgesteld.

Er zijn verschillende BIZ-samenwerkingen in Limburg. Naast Venlo, Roermond, Roerdalen en Valkenburg hebben ook de ondernemers van Aviation Valley in juli vol overtuiging voor een BIZ gekozen.

Wat gebeurt er met SIM? De Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht werd opgericht door de Stichting Ondernemingen Beatrixhaven (SOB), de Samenwerkende Ondernemingen Randwyck (SOR), de Bedrijvenvereniging Bosscherveld en de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV). SIM zal inactief worden en zal vervangen worden door BIZ.

Veronique Hermes -Plusjé
Parkmanager
T. 06-82 68 49 12
E. hermes@lwv.nl

Sonja Demandt
Bestuurslid SIM
E. demandt@lwv.nl